ชวนไปสังขละ หลังปลดล็อกการท่องเที่ยว

Sat Oct 16 2021 at 06:00 am

ปตท.สนามเป้า | Bangkok

ONE FINE DAY
Publisher/HostONE FINE DAY
\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e25\u0e30 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 ***รับเฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น ***
ตารางกิจกรรม
วันเสาที่ 16 ตุลาคม
6.00 ล้อหมุนจาก ห้าง the season ตรงข้าม ปตท สนามเป้า
ถึงประมาณบ่ายๆ เดินเล่นสะพาน มอญ ถ่ายรูปเจดีย์สามองค์ ชมวัดจมน้
เข้าที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม
5.00 ตักบาตรตอนเช้า
และ เดินทางกลับ
14.00 แวะ วัดถ้ำเสือ
20.00 ถึงกทมโดยประมาณ
** กิจกรรมเปลี่ยนได้ตาม มติกลุ่ม **
สิ่งที่ควรรู้
1. แอด จะร่วมหา่รเฉลี่ยในทริปด้วยด้วยโดยจ่ายเท่าทุกคน ดังนั้น
แอดคือ 1 ในผู้ร่วมเดินทาง ไม่ใช่ไกด์ แอดจัดเพราะ ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วยรถตู้ และเที่ยวชุมชน
2. แอดจะรับไม่เกิน18 คน หรือ 2 ตู้ เพราะ ดูแลง่าย และ สร้างรายได้ให้คนรับจ้างมากขึ้น
3. กิจกรรมนี้ ขอคนง่ายๆนะครับ เนื่องจากเราหารกัน ค่าใช้จ่ายตามจริง แอดไม่รับ complaint และ รับผิดชอบร่วมกัน
4. ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเพื่อนๆต้องหารค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่เราให้หาคนแทนได้
5. ค่ารถ ที่พัก อาหารโรงแรมคุยใน line กลุ่มครับ
ค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
1 ค่ารถไปกลับ รวมไปตามจุดต่างๆ 800 บาท รวมค่ากินและที่พักคนรถ
2 ค่าเสื้อชมรม 250 บาทไว้สนับสนุนชมรม
รวม 1050 บาท ในกรณีที่หาร 10 คน ถ้าไม่ถึงจะหารเฉลี่ยเพิ่ม
ชำระ 1050 บาท แล้วจะดึงเข้ากลุ่ม

Event Venue & Nearby Stays

ปตท.สนามเป้า, Bangkok, Thailand 10400, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: