เทศกาลดิวาลี

Thu Nov 04 2021 at 04:00 pm

หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 5 ส่วน 2 | Bangkok

\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e14\u0e34\u0e27\u0e32\u0e25\u0e35
Advertisement
ดีวาลี, ดีปาวลี, ทิวาลี หรือ ทีปาวลี เป็นเทศกาลแห่งแสงไฟของศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ศาสนาเชน ที่เฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือ[2][3][4] ดิวาลีถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของศาสนาฮินดู การใช้แสงสว่างในเทศกาลแห่งแสงนี้ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงชัยชนะของแสงเหนือความมืดมิด ความดีเหนือความชั่ว[5][6][7] อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ถนนหนทาง และศาสนสถาน (โบสถ์พราหมณ์ของฮินดู, คุรุทวาราของซิกข์ และ เชนสถานของเชน) จะตกแต่งด้วยสีสดใสและประดับแสงไฟสว่างไสว[8] โดยทั่วไปเทศกาลดิวาลีเฉลิมฉลองกัน 5 วัน โดยจะถึงจุดสูงสุดในวันที่ 3 ของเทศกาล ซึ่งถือว่าเป็นคืนที่มืดมิดที่สุดของเดือนKartika ตามปฏิทินฮินดู เมื่อเทียบกับปฏิทินเกรโกเรียนจะตรงกับช่วงกลางเดือนตุลาคมและกลางเดือนพฤศจิกายน[9]
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 5 ส่วน 2, Bangkok, Thailand 10280, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: