จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36

Sun Jan 16 2022 at 02:00 am to 11:00 am

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | Bangkok

\u0e23\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07
Publisher/Hostรวมงานวิ่ง
\u0e08\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e23\u0e32\u0e18\u0e2d\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 36
Advertisement
จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36
จัดที่ มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ 15-16 มกราคม 2565
*ไม่ Lotto
.
?ระยะที่เปิดรับสมัคร ?
42.195K - ราคา - บาท
21.1K - ราคา - บาท
10.5K - ราคา - บาท
.
?เวลาปล่อยตัว ?
42.195k - 03:00 น. (วันที่ 17 มกราคม 2564)
21.1k - 04:30 น.​ (วันที่ 17 มกราคม 2564)
10.5k - 16:30 น. (วันที่ 16 มกราคม 2564)
.
?สมัครออนไลน์ ?
www.runningconnect.com
.
?ข้อมูลเพิ่มเติม?
https://www.facebook.com/chombuengmarathon/
.
?ที่มา ?
https://www.facebook.com/chombuengmarathon/
.
? รวบรวมข้อมูลโดย : รวมงานวิ่ง
https://www.ruamwing.com/
www.facebook.com/ruamwing

#งานวิ่งราชบุรี #รวมงานวิ่ง #งานวิ่งภาคกลาง #จอมบึงมาราธอนครั้งที่36 #จอมบึงมาราธอน #ChombuengMarathon2021
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: