พิธีเสริมบารมี เปิดงาน เปิดเงิน

Sun Jun 19 2022 at 09:00 am to 12:00 pm

U Diamond Center | Bangkok

\u0e1d\u0e39\u0e0a\u0e34\u0e07 \u798f\u661f \u0e04\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e14\u0e27\u0e07
Publisher/Hostฝูชิง 福星 คนเปิดดวง
\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

U Diamond Center, 2/1 ซอย รามคำแหง 107 หัวหมาก บางกะปื,Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: