เวิร์คชอปเบสิค โฟโต้ชอป

Sat Oct 30 2021 at 08:30 am to 05:00 pm

Au Bon Pain Horizon Building Ekamai | Klong Luang Peng

SHAREphotoclass
Publisher/HostSHAREphotoclass
\u0e40\u0e27\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e0a\u0e2d\u0e1b\u0e40\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e04 \u0e42\u0e1f\u0e42\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e2d\u0e1b
Advertisement
เวิร์คชอปสอนสด การใช้งานโปรแกรมโฟโต้ช้อป กลุ่มเล็ก ที่ห้องประชุมโอปองแปงเอกมัย รับไม่เกิน 4 คน สอนโดย อาจารย์แอน จิราวัลย์ ผู้ชำนาญการโฟโต้ชอป เวลา 08:30-17:00 น. วันเสาร์ที่ 30 ต.ค. ทางโปรแกรมซูม ราคาค่าอบรม 3,999 บาท/สมาชิกเก่า 3,499 บาท จบการอบรมมีคลิปให้สามารถดูซ้ำ เฉพาะเรื่องที่ได้สอน และกลุ่มไลน์การใช้งานโฟโต้ชอป
กิจกรรมนี้เหมาะกับ ผู้ไม่มีความรู้ทางด้านโฟโต้ชอป หรือมีความรู้ทางด้านโฟโต้ช้อปน้อย จนถึงผู้มีความรู้ระดับปานกลาง
จำนวนรับ รับไม่เกิน 4 ท่าน
สิงที่ต้องเตรียม คอมพิวเตอร์ เมาส์ โปรแกรมโฟโต้ชอป โหลดรุ่นทดลองได้ฟรี ที่ adobe website และลงโปรแกรมซูม (โลโก้กล้องสีฟ้า มีแนะนำการใช้ให้ด้วย)
เนื้อหาการอบรม
Image Editing Essentials
Overview Photoshop
ทำความรู้จักกับโปรแกรม (Workspace Introduction)
วิธีปรับขนาดภาพจากกล้องดิจิตอล (How to Resize Digital Images)
กระบวนการปรับขนาดภาพใน Photoshop (Image Interpolation)
การครอปสัดส่วนภาพ (Crop Overlay)
การลบ ย้าย ปรับขนาด โดยใช้เครื่องมือ (Content Aware Fill, Move, Scale)
พื้นฐานการปรับแต่งภาพเบื้องต้น (Image Editing Essentials)
การเลือกพื้นที่เฉพาะส่วน ด้วยเครื่องมือ Selection ทุกรูปแบบ
การปรับขนาดวัตถุ ย่อขยาย หมุน ปรับเอียง พลิกกลับด้านด้วย (Edit Transforms)
 การใช้เครื่องมือในการลบวัตถุ ที่รบกวนภาพ (Eraser Tools)
 การตัดต่อภาพ นำภาพหลายๆภาพ มาตัดต่อเป็นภาพเดียวกัน
Camera RAW Image Processing
พื้นฐานการปรับแต่งภาพเบื้องต้น (Image Editing Essentials)
การปรับสีสันของภาพถ่าย (Color Adjustment)
RAW และเครื่องมือการจัดการภาพ (Camera RAW Image Processing)
ปรับค่าการรับแสงที่ถูกต้อง (Exposure Adjustment)
ความชัดเจนของภาพ (Clarity)
แก้ปัญหาของภาพถ่ายย้อนแสง (Silhouette : Problems & Solutions)
ควบคุมสมดุลสีอย่างละเอียด (Color Balance Adjustment)
เปลี่ยนภาพสีให้เป็นขาวดำ (Black & White Adjustment)
แถบสีไล่ระดับโทนภาพ (Gradient Map)
เครื่องมือสร้างภาพถ่ายคร่อมแสงเสมือน (HDR Toning Adjustment)
WORKSHOP
Image Retouching
เครื่องมือทำซ้ำ การรีทัชโดยใช้เครื่องมือแบบมืออาชีพ (Clone Stamp Tool)
เครื่องมือตัดปะโหมดซ่อมแซมอัตโนมัติ (Content-Aware Patching)
ทดแทน/ย้าย/ปรับขนาด/รักษา ด้วยโหมดซ่อมแซมอัตโนมัติ (Content-Aware Fill/Move/Scale/Heal)
การใช้ Spot Healing Brush และ Healing Brush Tool
การเพิ่มแสงเงาด้วย (Dodging & Burning)
ย้ายวัตถุอย่างแนบเนียนด้วยโหมดซ่อมแซมอัตโนมัติ (Content-Aware Move/Extend Tool)
ปกป้องเนื้อหาจากการย่อภาพด้วย Content-Aware Scale (Content-Aware Scale)
รีทัชภาพแบบสามมิติด้วย Vanishing Point (Vanishing Point)
ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิลเตอร์ Liquify (Understanding Liquify Filter)
Layer, Selection & Masking
 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเลเยอร์(Layer Basics)
 การผสานเลเยอร์ด้วยโหมด Multiply (Multiply Blending Mode)
 รวมภาพที่มาจากการรับแสงค่าต่างๆ(Combining Multiple Exposures)
 สร้างแสงใหม่ให้กับภาพ (Painting with Light)
 ซ้อนภาพเพื่อทำ HDR (HDR Effect)
 ปรับคมเฉพาะพื้นที่ (Selective Sharpening)
 ประกบภาพกลุ่มอัตโนมัติด้วยเลเยอร์ (Auto-Aligning Layers)
 การปรับแต่งเฉพาะส่วน โดยการใช้หน้ากากบังวัตถุ (Layer Mask)
Filter Effect
 ความสำคัญของฟิลเตอร์ใน Photoshop (Filter Essentials)
 การใช้งานฟิลเตอร์ Lens Blur (Using Lens Blur Filter)
 การใช้งานฟิลเตอร์ Radial Blur หรือ Spin Blur
 การใช้งานฟิลเตอร์ Gaussian Blur, Surface Blur
 แก้ไขค่าความผิดเพี้ยนของเลนส์ (Lens Corrections)
 แก้ไขค่าความผิดพลาดของเลนส์มุมกว้าง (Adaptive Wide Angle Filter)
 การสร้างแสงเทียม ด้วย Len Flare
 การจัดแสงใหม่ ด้วย (Lighting Effect)
WORKSHOP
 การทำภาพ เมฆไหลด้วย Filter Radial blur
 ทำดาวหมุนได้ด้วย Star Trails Action
 ลดน้อยส์ด้วยฟิลเตอร์ Reduce Noise
 เทคนิคการ Stacking ภาพทางช้างเผือกด้วย Auto Stacking
 การต่อภาพ Panorama
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Au Bon Pain Horizon Building Ekamai, Klong Luang Peng, Thailand

Sharing is Caring: