งานประกาศรางวัล FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2021

Thu Nov 18 2021 at 06:00 pm

Swissôtel Bangkok Ratchada | Bangkok

Thai Real Estate Business School (TREBS)
Publisher/HostThai Real Estate Business School (TREBS)
\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2021
Advertisement
?รางวัลทรงเกียรติของ FIABCI?
.
"PRIX D'EXCELLENCE" เป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสิน โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ระดับสากลนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นับว่าเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุด
.
เพื่อรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากล FIABCI-THAI
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด
? PRIX D'ExCELLENCE AWARDS 2021 ?
https://www.fiabci-thai.org/en/register.php
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Swissôtel Bangkok Ratchada, 204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok, Thailand 10320, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring: