สอบปลายภาคเรียน 2/2564

Sat Mar 05 2022 at 08:00 am to Sun Mar 06 2022 at 04:30 pm

สำนักงาน กศน.กทม. | Bangkok

\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2f \u0e01\u0e28\u0e19.\u0e01\u0e17\u0e21.
Publisher/Hostกลุ่มส่งเสริมฯ กศน.กทม.
\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 2\/2564
Advertisement
สอบปลายภาคเรียน 2/2564

Event Venue & Nearby Stays

สำนักงาน กศน.กทม., 161/10 ซอยอรุณอมรินทร์ 15 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, Bangkok, Thailand 10700, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: