ปันไออุ่นมาห่มดอย ปีที่ 19 ศศช. บ้านห้วยโป่งพัฒนา อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

Fri Dec 03 2021 at 05:00 am to Tue Dec 07 2021 at 05:00 pm

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | Phitsanulok

\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e48\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e22 \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e28\u0e28\u0e0a. \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e2d.\u0e44\u0e0a\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e08. \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48
Advertisement
โครงการปันไออุ่นมาห่มดอย ทุกปีจะมีกิจกรรมนำของใช้ อาหาร ขนม ขึ้นไปบริจาคให้กับโรงเรียนบนดอยที่ขาดแคลน รวมถึงบริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย
โดยทีมจะขึ้นไปสำรวจก่อน ว่าทางโรงเรียนขาดแคลนอะไรบ้าง อยากได้อะไรบ้าง ชาวบ้านอยากได้อะไรบ้าง ทำรายการแล้วเราจะพยายามหางบประมาณเพื่อจัดหาไปให้ ไม่ใช่มีเพียงแค่ข้าวของเครื่องใช้เท่านั้น
ปีนี้ ณ ตอนนี้ ทีมงานปันไออุ่นได้จัดหางบประมาณสำหรับสีทาโรงเรียน (ทาเรียบร้อยแล้ว) สนามตะกร้อ สำหรับน้องๆ ไว้ฝึกซ้อม ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง (เสร็จเรียบร้อย) สำหรับให้เป็นส่วนกลางของหมู่บ้าน โดยทีมงานช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ให้ และทางชาวบ้านมาช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง ใครเป็นช่างก็มาช่วยดู และสิ้นปี เราจะนำของขึ้นไปมอบให้
ใครสนใจร่วมบุญสอบถามมาได้นะคะ แล้วเราพบกันสิ้นปี 2564 ค่า
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่, Bangkok, Thailand 10270, Phitsanulok, Thailand

Sharing is Caring: