กฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

Sat Jun 11 2022 at 09:30 am to 04:30 pm

42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร, Bangkok, Thailand 10900 | Bangkok

Twoplus Training Center
Publisher/HostTwoplus Training Center
\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34
Advertisement
หลักสูตรอบรมกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นการสรุปรวบรวมกฎหมายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การขอตอกเสาเข็ม การควบคุมระหว่างการก่อสร้าง การตรวจการใช้อาคาร การดัดแปลงการใช้อาคาร การรื้อถอนอาคาร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับอาคารที่พักอาศัย ตึกแถว ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ คอนโดมิเนียม และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งเป็นการก่อสร้างเดี่ยว และเป็นโครงการจัดสรรอาคารชุด

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงาน ที่ขัดกับกฎหมาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ ทำให้ต้องจ่ายเสียค่าปรับสูญเสียเวลา และ โอกาสต่าง ๆ ที่ทำขัดกับกฎหมาย ดังนั้นหลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นิติกร ทนาย เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถได้เข้าใจถึงกฎหมายเกร็ดความรู้ และเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับอาคารได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมาย และเทคนิคปฎิบัติในแง่มุมต่าง ๆ กับวิทยากรที่มีการทำงาน และประสบการณ์ ด้านนี้โดยตรง หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้ในการทำงานที่รัดกุม ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย และ ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

ผลที่ได้รับจากการอบรม :
• สามารถรู้ และเข้าใจหลักเทคนิคในการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
• สามารถจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
• สามารถทราบรายละเอียดในการออกแบบอาคารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง
• สามารถเข้าใจในหลัก และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ครอบคลุมไปถึงการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และการตรวจรับรองการก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
• รู้ขั้นตอน และเข้าใจเทคนิคในการควบคุมอาคารได้เป็นอย่างดี
• รู้วิธีในการจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนการสร้างอาคารได้อย่างถูกต้อง
• นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
• เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา : 1 วัน (09:30-16:30 น.)

ค่าอบรม : 4,280 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สนใจอบรม/สอบถามเพิ่มเติม :
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร
Mobile : 086 307 2163
Call Center : 02 513 7500
Email : [email protected]
Website: http://www.twoplustrainingcenter.com/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร, Bangkok, Thailand 10900, Thailand

Tickets

Sharing is Caring: