ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (วันอาทิตย์แรกของเดือน)

Sun Dec 05 2021 at 08:00 am to 12:00 pm

หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส @สวนรถไฟ | Bangkok

\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e42\u0e21\u0e01\u0e02\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e
Publisher/Hostกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ
\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14 (\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e23\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19)
Advertisement
ทำบุญตักบาตร รับเดือนใหม่ วิถีใหม่ ในสวนโมกข์
ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด
“ในวาระวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ”
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด
แบบออนไลน์ และในพื้นที่
(รับเฉพาะเจ้าภาพและผู้ลงทะเบียน)
วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

กำหนดการ
๐๘.๐๐ น.
- ฟังธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ
๐๘.๓๐ น.
- ทำวัตรสวดมนต์แปล และสมาธิภาวนาร่วมกัน
๐๙.๐๐ น.
- ปรารภธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
๐๙.๔๕ น.
- ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ ๙ รูป
๑๐.๓๐ น.
- ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร

๑๑.๐๐ น.
- ดนตรีมีธรรม โดย ต้า นักร้องอาสา
๑๒.๐๐ น.
- จบกิจกรรม

**เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่**
๑. เจ้าภาพร่วมตักบาตร รับ ๓๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑ - ๔ คน (การร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตร สมทบ ๒,๕๐๐ บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหาร หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญในเดือนนั้นๆ) เจ้าภาพและครอบครัวลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/32k9uQB
โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อประสานงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. บุคคลทั่วไป รับ ๑๐๐ คน (ลงทะเบียน https://register.bia.or.th/)
๓. ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย ๒ เข็ม (แนบใบรับรองในการลงทะเบียน)
๔ กรณีผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ มาแล้ว ไม่เกิน ๙๐ วัน โปรดแสดงหลักฐาน
๕. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่มีสีแดงเข้ม ต้องมี ผลการตรวจ Antigen Test หรือ ตรวจ ATK โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (แนบใบรับรองในการลงทะเบียน)
๖. เพื่อสุขภาพของเด็กเล็ก ขออนุญาตผู้ปกครอง ไม่พาเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีมาร่วมกิจกรรม
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
ในการใส่บาตรพระภิกษุ ๙ รูป ครั้งนี้จะใส่เฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง
- สำหรับเจ้าภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ๑ ชุด ครอบครัวเจ้าภาพ หรือผู้ติดตาม สามารถเตรียมอาหารแห้งมาสมทบเพิ่มเติมได้
วิธีการร่วมทำบุญแบบออนไลน์และร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง ดังนี้
๑. ร่วมกิจกรรมทำวัตรเช้า สวดมนต์ภาวนา สมาทานศีล และฟังธรรมพร้อมกันแบบออนไลน์ได้ ๕ ช่องทาง
- Zoom : https://bit.ly/3iAj9rR
Meeting ID: 853 8687 2805 Passcode: 12345
- Facebook Live
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
https://bit.ly/2U7ejch
กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ
https://bit.ly/3CAryUd
- Youtube Live
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-
https://bit.ly/2VXhbJd
๒. สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ โดยร่วมสมทบทำบุญตามกำลัง ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3CfSJD0
(มีความประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตรโปรดระบุ)
๓. ท่านสามารถร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ จุดรับริจาค Drive thru สวนโมกข์กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
โดยสิ่งของที่เหลือจากการพิจารณาแล้ว จะนำไปมอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เป็นสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งหญิงและชาย อายุแรกเกิดถึง 7 ปี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ให้การอุปการะเด็กชาย-หญิงตั้งแต่แรกเกิด - 6ปี ที่ถูกทอดทิ้งที่สาธารณะหรือทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาล หรือครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ รวมทั้งเด็กติดเชื้อ HIV
(สิ่งของที่ทางสถานสงเคราะห์เด็กฯ ประสงค์รับการสนับสนุน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมผง สูตร 1, สูตร 2 /นมกล่อง ทุกรสชาติ ขนาด 180 มล.-220 มล. เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ขนมปังปี๊บ เครื่องปรุงต่างๆ สำหรับประกอบอาหาร น้ำปลา/น้ำตาลทราย/น้ำมันมะกอก ของใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กแรกเกิด-7 ปี เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกไซส์ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่เหลว ยาสระผม แป้งเด็ก เบบี้ออยส์ เป็นต้น)
สอบถาม Line : @suanmokkh_bangkok หรือ โทร. 09 4894 4554 (ส่วนงานเผยแผ่)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส @สวนรถไฟ, Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Discover more events by tags:

Drive-thru in Bangkok

Sharing is Caring: