งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

Thu Mar 17 2022 at 08:30 am to Sat Mar 19 2022 at 03:00 pm

The Sukosol Hotel, Bangkok | Bangkok

\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e04\u0e21\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e37\u0e14\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22
Publisher/Hostสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2565
Advertisement
กำหนดการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: