พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Sat Oct 30 2021 at 02:00 pm

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร | Bangkok

\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e10\u0e34\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19
Advertisement
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ร่วมบริจาคสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
๑. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๐๒๖๓๒๓๐๒
ชื่อบัญชี มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่มูลนิธิฯ เพื่อออกใบอนุโมทนา ผ่านทาง Line: 0661631100 หรือ Email: [email protected])
๒. ที่ทำการมูลนิธิฯ หอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๖๒๘-๙๗๒๘
๓. ในวันงาน (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) ที่กองอํานวยการมูลนิธิฯ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม
ขออนุโมทนา
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, 250 Arun Amarin, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand 10700, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: