การวางแผนภาษีขยายกิจการต่างประเทศ

Mon Jun 28 2021 at 09:00 am

Pullman Bangkok Hotel G | Bangkok

\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08
Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 หัวข้ออบรม:
• การเลือกใช้ "ดินแดนปลอดภาษี" Tax Haven
• การจัดตั้งบริษัทต่างประเทศ Reinvoicing Company
• ภาษีระหว่างประเทศและการเลือกใช้ประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย (Double Tax Agreement)
• การวางแผนภาษีเงินปันผลต่างประเทศส่งกลับไทย
• การเลือกใช้ IBC: Internation Business Company สำหรับการขยายกิจการต่างประเทศ
บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%
28 มิถุนายน 2564
เวลา 09:00-16:30 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Promotion พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.28-outboundtax/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> http://www.bangkokbiznews.com/training
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> https://panyathurakij.bangkokbiznews.com/
**หลักสูตรภาษี สามารถเก็บชั่วโมงสะสมผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ประเภทอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง**
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

Event Venue & Nearby Stays

Pullman Bangkok Hotel G, 188 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500, Bangkok, Thailand

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring: