กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Sat Feb 19 2022 at 09:00 am to Sun Feb 20 2022 at 03:30 pm

สำนักงาน กศน.กทม. | Bangkok

\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2f \u0e01\u0e28\u0e19.\u0e01\u0e17\u0e21.
Publisher/Hostกลุ่มส่งเสริมฯ กศน.กทม.
\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2564
Advertisement
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

สำนักงาน กศน.กทม., 161/10 ซอยอรุณอมรินทร์ 15 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, Bangkok, Thailand 10700, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: