อบรม ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Convention กับ Nonconvention

Fri Sep 17 2021 at 09:00 am to Sat Sep 18 2021 at 04:00 pm

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย | Bangkok

\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e04\u0e21\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22
Publisher/Hostสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a Convention \u0e01\u0e31\u0e1a Nonconvention มี PDU 18 หน่วย

Event Venue & Nearby Stays

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย, 487 อาคาร วสท.ซอยรามคำแหง 39(เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring: