หลักสูตร ทำทีมให้เวิร์ค กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์คด้วยเอ็นเนียแกรม

Wed Sep 22 2021 at 09:00 am to 04:30 pm UTC+07:00

กรุงเทพธุรกิจ | Bangkok

\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08
Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e17\u0e33\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e27\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e04 \u0e01\u0e33\u0e08\u0e31\u0e14 5 \u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e04\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e27\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 คน 9 แบบ 9 สไตล์ สร้างทีมเวิร์คที่ดีได้
อาการของทีมงานที่มีปัญหาอาการของทีมงานที่มีปัญหา
- ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
- ไม่กล้าพูดกันตรงๆ เรื่องงาน
- ขาดความมุ่งมั่น
- ไม่ใส่ใจในเป้าหมายของทีม
- ตั้งการ์ดเพื่อปกป้องตัวเอง
- ความสับสนคลุมเครือ
- งานต่ำกว่ามาตรฐาน
ค้นหาตนเองและเข้าใจคน 9 แบบ 9 สไตล์ สร้างทีมเวิร์คที่ดีได้
• คนในทีมเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น
• คนในทีมรู้วิธีที่จะปรับตัวเข้าหากัน ลดอุปสรรคต่างๆ ของทีมเวิร์ค
• เรียนรู้อุปสรรค 5 ประการของการทำงานเป็นทีม
• ค้นหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคสำหรับคนแต่ละสไตล์
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 60 %
• เวิร์คช็อป 40 %
บรรยายโดย: อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรม
22 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
>>อบรมผ่านระบบออนไลน (ZOOM)<<
อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> ้https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/09.22-enneargram/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> http://www.bangkokbiznews.com/training
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> https://panyathurakij.bangkokbiznews.com/
**ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)**

Event Venue & Nearby Stays

กรุงเทพธุรกิจ, 1858/126 30th floor, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok, Thailand 10260, Bangkok, Thailand

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring:

More Events in Bangkok

The Job Search Accelerator Workshop  \u2014 Bangkok
Wed Sep 22 2021 at 05:00 am The Job Search Accelerator Workshop — Bangkok

Online - Anywhere w/Fast Wifi and Sound, Bangkok

Book Writing & Publishing Masterclass -Passion2Published  \u2014 Bangkok
Wed Sep 22 2021 at 06:00 am Book Writing & Publishing Masterclass -Passion2Published — Bangkok

Online - Anywhere w/Fast Wifi and Sound, Bangkok

Pre CCNA \u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32 22-24   \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2564
Wed Sep 22 2021 at 09:15 am Pre CCNA รอบวันธรรมดา 22-24 กันยายน 2564

สถาบันอบรมโจดอย-Jodoi Training Center

SUBCON THAILAND 2021
Wed Sep 22 2021 at 10:00 am SUBCON THAILAND 2021

@BITEC BANGNA

SUBCON THAILAND 2021
Wed Sep 22 2021 at 10:00 am SUBCON THAILAND 2021

BITEC Bangna ไบเทคบางนา

INTERMACH & MTA 2021
Wed Sep 22 2021 at 10:00 am INTERMACH & MTA 2021

BITEC Bangna ไบเทคบางนา

Natural Shampoo & Conditioner WORKSHOP
Thu Sep 23 2021 at 10:30 am Natural Shampoo & Conditioner WORKSHOP

Bangkok Soap Opera

The Resume Makeover Masterclass  \u2014 Bangkok
Fri Sep 24 2021 at 05:00 am The Resume Makeover Masterclass — Bangkok

Online - Anywhere w/Fast Wifi and Sound, Bangkok

Bangkok is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Bangkok Events