หลักสูตร การบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

Fri Jun 25 2021 at 09:00 am to 04:00 pm UTC+07:00

Pullman Bangkok Hotel G | Bangkok

Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้ออบรม
ปรับเปลี่ยน Mind Set ให้มีจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ
• Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Mind set เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำความเข้าใจ Process Flow
• Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ Flow ของงานในแต่ละงานและเพื่อให้เห็นการทำงานในเชิงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนงาน เพื่อเชื่อมโยงไปถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนงาน
ประเภทของความสูญเสีย (Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
• Work Shop & Group Coaching เพื่อเกิดการเรียนรู้ความสูญเสีย กิจกรรมที่ทำให้เกิดความล่าช้า ทำงานซ้ำซ้อน ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในกระบวนการการ เพื่อปรับลดหรือยกเลิกเพื่อให้สามารถใช้ในการลดต้นทุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ ประกอบกับการนำความรู้นี้ไปวิเคราะห์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมค่าใช้จ่าย
• Work Shop & Group Coaching เพื่อให้รู้ว่าจากการศึกษา Flow งานต่างๆ เกิดประเภทค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแต่ละส่วนงาน)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
• Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือของบริการด้านนั้น
กระบวนการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
• Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และพัฒนาไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐาน
Work shop & Coaching
• การอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และการนำไปใช้งาน
เข้าใจกิจกรรมจากการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน และมองความสัมพันธ์ ไปสู่การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี
จุดคุ้มทุน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย
พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายผันแปร ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อัตราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม เพื่อให้สามารถนำความรุ้ความเข้าใจเพื่อไปสู่การเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 40%
• Work Shop & Group Coaching 40%
บรรยายโดย: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี-การเงิน
25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พิเศษ!...
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS รับส่วนลด 5%
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร รับส่วนลด 10%
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.25-cost/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> http://www.bangkokbiznews.com/training
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://panyathurakij.bangkokbiznews.com/courses
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

Event Venue & Nearby Stays

Pullman Bangkok Hotel G, 188 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500, Bangkok, Thailand

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring:

More Events in Bangkok

LGBTQI+ Film Festival
Thu Jun 24 2021 at 04:00 pm LGBTQI+ Film Festival

Stock.Room

Startup Starter Kit : "How to raise fund to become Series A startup"
Thu Jun 24 2021 at 04:30 pm Startup Starter Kit : "How to raise fund to become Series A startup"

True Digital Park

Kisstory Festival 2021
Thu Jun 24 2021 at 05:00 pm Kisstory Festival 2021

The Crystal Ekamai-Ramindra

FULL MOON CIRCLE & SOUND BATH
Thu Jun 24 2021 at 07:00 pm FULL MOON CIRCLE & SOUND BATH

Lotus Reiki & Yoga

JAPAN EXPO THAILAND 2021
Fri Jun 25 2021 at 11:00 am JAPAN EXPO THAILAND 2021

CentralWorld

Defqon.1 2021
Fri Jun 25 2021 at 01:00 pm Defqon.1 2021

Embassy of the Netherlands in Thailand

Introduction to Harmonic Interactive Healing
Fri Jun 25 2021 at 05:30 pm Introduction to Harmonic Interactive Healing

Lotus Reiki & Yoga

Discover an underwater trail & Greenland Hike
Sat Jun 26 2021 at 08:00 am Discover an underwater trail & Greenland Hike

Bts สถานีอุดมสุข @Udomsok

Bangkok is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Bangkok Events