Встать та Веди!

Wed Sep 15 2021 at 05:00 pm to 09:00 pm UTC+03:00

Київський Гештальт Університет | Kiev

\u041a\u0438\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0413\u0435\u0448\u0442\u0430\u043b\u044c\u0442 \u0423\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442
Publisher/HostКиевский Гештальт Университет
\u0412\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430 \u0412\u0435\u0434\u0438! Ви хочете вести групи? Ви думаєте, що хочете вести групи? Ви хочете дізнатися чи хочете ви вести групи? Ви хочете зрозуміти чи можете ви вести групи?
Ви точно можете. Якщо ви хочете.
Ця група для тих, хто хоче вчитися вести групи. Ця група для тих, хто хоче попрацювати над собою, щоб могти вести групи. Знаєте, можливість вести групу - це не тільки набір навичок і компетенцій з теорії. Це ваша особиста готовність і можливість. На цьому ми і зосередимося. У груповому терапевтичному ключі, спираючись на теорію, досліджуючи свої імпульси і можливості.
Запрошуємо студентів КДУ і студентів інших інститутів, психологів, гештальт-терапевтів.

Вам зможете:
- Попрацювати з темою своїх потреб в своєму бажанні / страхах вести групи.
- Дізнатися про свої сильні сторони та зони розвитку в діяльності ведення груп.
- Отримати досвід групової терапії.
- Отримати теоретичні знання в галузі ведення груп.
- Побути в ролі групового терапевта і отримати зворотній зв'язок на свою роботу.
-Отримати супервізію і зробити аналіз своєї роботи.
- Створити свій груповий проект в підтримуючому та розвиваючому середовищі.
Форма роботи в групі: групова терапія, теорія, вправи, практика (в кожній із зустрічей ми будемо проводити групу у групі, де у вас є можливість побути ведучим).
План роботи:
1. Історія виникнення груп. Види груп, основні відмінності. Малі терапевтичні групи.
2. Терапія в групі. Її завдання і цілі.
3. Рамки, кордони, сеттїнг групи, ціноутворення, умови участі.
4. Шерінг, його завдання. Правила групи.
5. Роль ведучого групи. Його особистість. Навички.
6. Групові ролі учасників.
7. Групові ролі учасників і стратегії ведучого в зв'язку з цим.
8. Етапи розвитку групи.
9. Етапи розвитку групи і завдання терапевта на етапах.
10. Види активностей в терапевтичній групі.
11. Кейси учасників (презентація, збір і просування групи).
12. Завершення групи. Форми, завдання. Завершення цієї групи, прощання.
Вручення сертифікатів.
Ведучі групи:
Ольга Ломакіна - психолог, гештальт терапевт, груповий терапевт з 2012р.
Олена Коломієць - - психолог, гештальт терапевт, груповий терапевт з 2012р.
Ведемо групу разом.

Всього, 12 зустрічей по 4 години.
Один раз на два тижні.
Середа, 17.00 -21.00.
офіс КГУ, ст.м. Хрещатик, Пасаж
мова: російська, українська
Вартість - 1000 грн.
студентам, години в заліковку, "групова терапія".
Контакти для реестрації:
050 358 83 02 – Коломіець Олена
050 358 80 58 – Ломакіна Ольга


Вы хотите вести группы? Вы думаете, что хотите вести группы? Вы хотите узнать хотите ли вы вести группы? Вы хотите понять можете ли вы вести группы?
Вы точно можете. Если вы хотите.
Эта группа для тех, кто хочет учиться вести группы. Эта группа для тех, кто хочет поработать над собой, что бы мочь вести группы. Знаете, возможность вести группу – это не только набор навыков и компетенций из теории. Это ваша личностная готовность и возможность. На этом мы и сосредоточимся. В групповом терапевтическом ключе, опираясь на теорию, исследуя свои импульсы и возможности.
Приглашаем студентов КГУ и студентов других институтов, психологов, гештальт-терапевтов.

Вам удастся:
- Поработать с темой своих потребностей в своем желании/страхах вести группы.
- Узнать о своих сильных сторонах и зонах развития в деятельности ведения групп.
- Получить опыт групповой терапии.
- Получить теоритические знания в области ведения групп.
- Побыть в роли группового терапевта и получить обратную связь на свою работу. -
-Получить супервизию и сделать анализ своей работы.
- Создать свой групповой проект в поддерживающей и развивающей среде.
Форма работы в группе: групповая терапия, теория, упражнения, практика (в каждой из встреч мы будем проводить группу в группе, где у вас есть возможность побыть ведущим).

План работы:
1. История возникновения групп. Виды групп, основные отличия. Малые терапевтические группы.
2. Терапия в группе. Её задачи и цели.
3. Рамки, границы, сеттинг группы, ценообразование, условия участия.
4. Шеринг, его задачи. Правила группы.
5. Роль ведущего группы. Его личность. Навыки.
6. Групповые роли участников.
7. Групповые роли участников и стратегии ведущего в связи с этим.
8. Этапы развития группы.
9. Этапы развития группы и задачи терапевта на этапах.
10. Виды активностей в терапевтической группе.
11. Кейсы участников (презентация, сбор и продвижение группы).
12. Завершение группы. Формы, задачи. Завершение этой группы, прощание.
Вручение сертификатов.
Ведущие группы:
Ольга Ломакина – психолог, гештальт терапевт, групповой терапевт с 2012г.
Елена Коломиец - – психолог, гештальт терапевт, групповой терапевт с 2012г.
Ведем группу вмести .
Всего, 12 встреч по 4 часа.
Один раз в две недели.
Среды, 17.00 -21.00.
Офіс КГУ, ст.м. Крещатик, Пасаж.
Стоимость - 1000 грн.
язык: русский, украинский.
студентам, часы в зачетку, "групповая терапия".
Контакти для регистрации:
050 358 83 02 – Елена Коломиец
050 358 80 58 – Ольга Ломакина

Event Venue & Nearby Stays

Київський Гештальт Університет, Kiev, Ukraine

Sharing is Caring:

More Events in Kiev

\u0428\u0430\u0445\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u0434\u0430 Ballet
Thu Sep 16 2021 at 08:00 pm Шахерезада Ballet

Queen Kyiv

AI Conference Kyiv 2021
Tue Sep 21 2021 at 10:00 pm AI Conference Kyiv 2021

Конференц-концерт хол "Оазис"

\u0422\u041c: \u043f\u043e\u0431\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u043e\u0457 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0456\u0457 \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u0441\u0443\u0434\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0430\u0445
Wed Sep 22 2021 at 05:00 pm ТМ: побудова правової позиції при реєстрації та судових спорах

Вища школа адвокатури НААУ

\u0414\u043e\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438\u0439 \u0412\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u0406\u043d\u0442\u0435\u043d\u0441\u0438\u0432 #41
Fri Sep 24 2021 at 06:30 pm Дорослий Вокальний Інтенсив #41

Вокальна Академiя Олександра Пономарьова

Firearms Competency Training
Thu Sep 30 2021 at 09:00 am Firearms Competency Training

Artan Training Center

Kiev is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Kiev Events