ІІ ступень онлайн з Н.Заболотной - "Проф. обучение гештальт-терапии"

Fri Oct 15 2021 at 10:00 am UTC+03:00

Київський Гештальт Університет | Kiev

\u041a\u0438\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0413\u0435\u0448\u0442\u0430\u043b\u044c\u0442 \u0423\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442
Publisher/HostКиевский Гештальт Университет
\u0406\u0406 \u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u044c \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0437 \u041d.\u0417\u0430\u0431\u043e\u043b\u043e\u0442\u043d\u043e\u0439 - "\u041f\u0440\u043e\u0444. \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u0435\u0448\u0442\u0430\u043b\u044c\u0442-\u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0438\u0438" «Профессиональное обучение Гештальт-терапевтов и Гештальт-консультантов»
(обучающая программа ІI ступени по гештальт-терапии)
Программа предназначена для людей, желающих получить всестороннее профессиональное образование в области гештальт-терапии. Мы приглашаем тех, кому интересен один из самых динамично развивающихся подходов гуманистической психотерапии – гештальт с его идеями о свободе и ответственности, потребностях и границах, осознавании и ценности настоящего момента.
Программа дает возможность:
- Глубоко и детально изучить историю, теорию и философию данного метода психотерапии
- Освоить и отточить до профессионального уровня практические навыки гештальт-терапевта и консультанта, овладеть терапевтической позицией и по-настоящему разобраться в ее специфике
- Получить широкое дидактическое и методологическое видение терапевтического процесса в целом, а также отдельных его тем и составляющих
- Уметь разбираться в сложных терапевтических ситуациях, опираясь на осознавание, феноменологию и теорию поля
- Разобраться в тонкостях отношений клиента и терапевта и их различных вариантах
Программа полностью соответствует стандартам и требованиям Европейской Ассоциации Психотерапии и Европейской Ассоциации Гештальт Терапии. В нее входят изучение теории, отработка практических навыков, терапия и супервизия обучающихся (как групповая, так и индивидуальная), прохождение специализации в выбранной студентом области. Во II ступени могут принимать участие только студенты, прошедшие I ступень. По окончании программы, при выполнении студентом сертификационных требований, выдается сертификат гештальт-терапевта/гештальт-консультанта. Желающие с его помощью смогут получить Европейский сертификат гештальт-терапевта.
Продолжительность программы: 5 лет.
Количество трехдневных циклов: 25 + индивидуальная сертификация.
Начало программы - 15-17 октября 2021 года.
группа №2 - 14-16 января 2022,
№3 - 15-17 апреля 2022,
№4 - 24-26 июня 2022,
№5 - 30 сентября - 2 октября 2022,
№6 - 2-4 декабря 2022.
Основной тренер - Наталия Заболотная
Ассистент - Наталья Пономарева
Регистрация в программу:
секретарь КГУ - (044) 229 43 08, (050) 040 32 31
[email protected]
Пономарева Наталия +38(095) 514 21 80 (вайбер, телеграмм)
Заболотная Наталия: +38-050-357-65-16, [email protected]
«Професійне навчання Гештальт-терапевтів і Гештальт-консультантів»
Навчальна програма ІI рівня по гештальт-терапії (формат проведення - ОНЛАЙН)
Програма направлена особам, що бажають отримати професійну освіту в області гештальт-терапії. Ми запрошуємо тих, кому цікавий один з найдинамічніших підходів гуманістичної психотерапії - гештальт з його ідеями про свободу і відповідальність, потреби та межі, усвідомленням цінності теперішнього моменту.
Програма дає можливість:
- Глибоко і детально вивчити історію, теорію і філософію даного методу психотерапії
- Освоїти і відточити до професійного рівня практичні навички гештальт-терапевта і консультанта, опанувати терапевтичну позицію і по-справжньому розібратися в її специфіці
- Отримати широке дидактичне та методологічне бачення терапевтичного процесу в цілому, а також окремих його темах і складових
- Вміти розбиратися в складних терапевтичних ситуаціях, опираючись на усвідомлення, феноменологію і теорію поля, диалог
- Розібратися в тонкощах відносин клієнта і терапевта та їхніх різних варіантах
Програма повністю відповідає стандартам і вимогам Європейської Асоціації Психотерапії і Європейської Асоціації Гештальт Терапії.
До неї входять вивчення теорії, відпрацювання практичних навичок, терапія і супервізія студентів (як групова, так і індивідуальна), проходження спеціалізації в обраній студентом області.
У навчанні IІ рівня можуть брати участь лише студенти, які пройшли I рівень навчання гештальт-терапії. Після закінчення програми, при виконанні студентом сертифікаційних вимог, видається сертифікат гештальт-терапевта / гештальт-консультанта.
Тривалість програми: 5 років. Кількість триденних циклів – 25, що проходять з п'ятниці по суботу, частота зустрічей 1 раз на 2,5 місяці.
Зміст програми:
1. Визначення поняття гештальт-терапії.Історія виникнення і розвитку гештальт-терапії. Біографія засновників гештальт-терапії та її вплив на розвиток методу.
2. Історичні корені Гештальт-терапії. Методи і філософські підходи, які вплинули на розвиток даного підходу: психоаналіз, феноменологія, екзістенціалізм, гештальт-психологія, східні практики, психодрама.
3. Основні принципи гештальт-терапії: усвідомленість, актуальність, відповідальність. Головні поняття: контакт, кордон-контакт, творче пристосування і його види. Динамічна рівновага і холізм. Спонтанність та її роль в процесі творчого пристосування. Визначення потреб. Теорія поля.
4. Теорія SELF як аналог теорії особистості в інших психотерапевтичних підходах . SELF як процес організації контакту в полі організм-середовище. Режими функціонування SELF — Id, , Personality та Ego, особливості їх взаємодії і відмінність від структурних підходів. Порушення функціонування SELF.
5. Цикл контакту, його стадії і різновиди. Завдання стадій, прив’язка режимів SELF до метафори циклу контакту. Критика даної робочої метафори в постмодернистському гештальт-просторі.
6. Базові психічні процеси функціонування системи организм — навколишнє середовище (Опори, захисні механізми, модальності контакту) і способи роботи з ними. Визначення неврозу. Конфлуенція, інтроекція, проекція.
7. Продовження: дефлексия, ретрофлексія, профлексія, еготизм, девалідизація (ідеалізація). Їх прив’язка до метафори циклу контакту.
8. Асиміляційна триденка і супервізія.
9. Початок терапевтичного шляху. Перший контакт з потенційним клієнтом, телефонне інтерв’ю. Перша зустріч, укладення контракту, створення терапевтичного альянсу. Завдання терапії. Етичні вимоги і норми. Знайомство терапевта з Етичним Кодексом і його підписання. (http://kgu.org.ua/etika/)
10. Діалог як одна за базових складових методики роботи гештальт — терапевта. Парадоксальна теорія змін в гештальт-терапії.
11. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, класифікація. Посилення рухів (ампліфікація), робота з порожнім стільцем, обмін ролями, завершення незавершених ситуацій, діалог “частин” при внутрішньому конфлікті, робота з керованою фантазією. Принципи конструювання гештальт-експерименту, взаємозв»язок дослідження і експерименту. Творчість в гештальт-терапевтичних експериментах. Робота з полярностями.
12. Сором як соціальний феномен, способи організації взаємодії індивідума таспільнот, потреби належності та стабілізації відчуття гідності, поняття адекватного и токсичного сорому. Робота із соромом. Поняття підтримки і самопідтримки в індивідуальній і польовій парадигмі.
13. Асиміляційна триденка і супервізія.
14. Клієнт-терапевтичні та терапевт-клієнтські стосунки, їх відмінність, ресурси та обмеження.Перенос, контрперенос, актуальність теми в гештальтському співтоваристві, види, значення цих процесів в терапії. Контексти клієнт-терапевтичних стосунків. Особливості побудови довгострокових стосунків з клієнтами. Етапи психотерапевтичного процесу.
15. Поняття “психічного здоров’я” в різноманітних сучасних парадигмах - диференційнійнозологічній (DSM V), психодинамічній, гештальт-терапевтичній. Опис феноменології психотичного, межевогоі невротичного рівнів функіонування. Сучасні теорії розвитку та їх взаємозв’язок з розумінням дисфункціональних процесів. Психотипологічні стилі клієнтів та особливості роботи з ними.
16. Сни, їх функція, сучасні дослідження проблематики. Робота зі снами. Різноманітні підходи — Фрейд, Перлз, Фромм, сучасні варіанти.
17. Тілесні процеси, тілесні ресурси. Визначення психосоматики в гештальт — терапії і види роботи: ретрофлексія, метафора життя і екзістенціальне послання самому собі.
18. Характеристики групового процесу. Стадії формування групи, позиція ведучого і його інтервенції на кожній стадії. Групові ролі і їх зв’язок з особливостями психічного функціонування членів групи. Особливості роботи з групою в індивідуалістичному та польовому гештальт — підході.
19. Робота із залежностями. Причини формування залежності, етапи процесу. Види залежностей. Особливості біохімії різних видів хімічної залежності. Психологічні залежності — ігроманія, “любовна” залежність, сексуальна залежність. Обмеження гештальт-терапії в процесі роботи з залежностями.
20. Ассиміляційна триденка і супервізія.
21. Робота з системними процесами в гештальт-терапії. Робота з парою і сім»єю. Внесок різних напрямків — Минухін, Андольфі, школа Пало-Альто та ін. Інструментарій сімейного терапевта. Роль терапевта в терапії пари і сім’ї.
22. Робота з темами сексуальності. Цикл природнього сексуального досвіду, його відповідність циклуконтакта. Взаємозв’язок сексуальності і здорової агресивності. Функції і завдання сексуальності. Етапи становлення і диференціація чоловічої і жіночої сексуальності. Кількісні і якісні “флексії” сексуальності і методи роботи з ними. Поняття трансгендерності, трасвестизму, гомо- бі- і гетеросексуальності. Парафілії. Питання етики в роботі із темами сексуальності, особливості, пов’язані з еротичним переносом і контрпереносом.
23. Робота з втратою і горюванням. Робота з тяжкими переживаннями (самозвинувачення, лють, самосоромлення). Кризи — поняття, види, відмінність кризових інтервенцій, шляхи вирішення.
24. Робота з шоковою травмою і ПТСР: етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичної роботи. Відмінності роботи з даною проблематикою від класичного уявлення про гештальт-терапію.
25. Завершальна зустріч. Супервізія, попередня оцінка готовності до сертифікаційного екзамену. Знайомство з критеріями оцінювання в процесі сертифікації. Обговорення подальшого професійного розвитку гештальт-терапевта. Чи є життя після сертифікації?
Початок програми - 15-17 жовтня 2021 року.
група №2 - 14-16 січня 2022,
№3 - 15-17 квітня 2022,
№4 - 24-26 червня 2022,
№5 - 30 вересня - 2 жовтня 2022,
№6 - 2-4 грудня 2022.
Основний тренер - Наталія Заболотна
Асистент - Наталiя Пономарьова
Реєстрація в програму:
секретар КГУ - (044) 229 43 08, (050) 040 32 31
[email protected]
Пономарьова Наталія +38(095) 514 21 80 (вайбер, телеграм)
Заболотна Наталія: +38-050-357-65-16, [email protected]

Event Venue & Nearby Stays

Київський Гештальт Університет, Kiev, Ukraine

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Kiev

\u0422\u0423 \u0423\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0437\u0432\u0443\u043a
Mon Oct 18 2021 at 09:00 am ТУ Ультразвук

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

\u0421\u0456\u043c\u0435\u0439\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0456\u0430\u0446\u0456\u044f
Mon Oct 18 2021 at 09:30 am Сімейна медіація

Вища школа адвокатури НААУ

XI International Exhibition PharmaTechExpo
Tue Oct 19 2021 at 10:00 am XI International Exhibition PharmaTechExpo

КиевЭкспоПлаза

\u0412\u0435\u0431\u0456\u043d\u0430\u0440: \u0428\u043b\u044f\u0445 \u0434\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0456\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457
Wed Oct 20 2021 at 05:00 pm Вебінар: Шлях до спеціалізації

Вища школа адвокатури НААУ

Nazareth
Sun Oct 24 2021 at 07:00 pm Nazareth

МЦКМ Жовтневий Палац

Kiev is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Kiev Events