|HN| INSEPARABLE - HAPPY BTS&ARMY 8TH ANNIVERSARY by VIOCORE

Sun Jul 11 2021 at 10:00 am to 06:00 pm UTC+07:00

Coffee Cây - địa điểm tổ chức sự kiện - 137 Vĩnh Hồ, Thái Thịnh | Hanoi

Publisher/HostVIOLETTA
“?ℕ??ℙ?ℝ????”
Điều gì chúng ta không thể nào chia cách được?
Đó là 7 thành viên của Bangtan, đó là cả một chặng đường quá khứ, hiện tại và tương lai luôn gắn kết...
Là cuộc sống của ARMY không thể tách rời với sự tồn tại của Bangtan...
Và như một sự thật hiển nhiên là cầu vồng 7 màu không thể tách rời, ARMY và BTS cũng gắn kết mạnh mẽ như thế!
Như Kim Namjoon từng nói: “We’re just BTS. You guys are ARMY. At the same time, you guys are BTS and we’re your ARMY”. Các bạn cũng là những người rất quan trọng nên hãy luôn tự hào và yêu bản thân mình thật nhiều nhé! ?
“? ???? ?????? ????????, ??????????, ????? ?????? ???”

Event Venue & Nearby Stays

Coffee Cây - địa điểm tổ chức sự kiện - 137 Vĩnh Hồ, Thái Thịnh, 137 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

SBD: Acid Heat
Sat Jul 10 2021 at 10:00 pm SBD: Acid Heat

Savage

Redamancy - 1st event for \u5929\u751f\u662f\u4ea6\u5bf9
Sun Jul 11 2021 at 12:00 pm Redamancy - 1st event for 天生是亦对

Le Douxi - Tiệm bánh & Cafe

Offline K\u1ef7 Ni\u1ec7m 9 n\u0103m H\u1ea1 Thu
Sun Jul 11 2021 at 01:00 pm Offline Kỷ Niệm 9 năm Hạ Thu

Urban Station Coffee

SOICT - IBM Hackathon 2021
Fri Jul 16 2021 at 09:00 am SOICT - IBM Hackathon 2021

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cu\u1ed9c Thi & H\u1ed9i Th\u1ea3o Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh 2021
Fri Jul 16 2021 at 01:15 pm Cuộc Thi & Hội Thảo Phim Hoạt Hình 2021

Hanoi, Vietnam

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "CHUY\u1ec6N T\u00ccNH NOTTING HILL", 1999
Fri Jul 16 2021 at 03:00 pm Điện Ảnh: "CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL", 1999

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events